• بچه های باران در مشهد مقدس گل کاشتند واین 19 نفر بچههای معلول جسمی حرکتی در اقدامی بینظیر ودر یک نیمروز توانستند قله هزار پله رودخان را بدون کمک فتح کنند. وحکم رکوردداری دریافت کردند.
  • ای كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه به يكديگر قرض الحسنه داديد تا زمان معيّن پس آنرا  بنویسید.
  • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

سه عنوان رکورد از ماه عسل

سه عنوان رکورد از ماه عسل

۰۴ تير 0 نظر 797 بازدید

 ۷۰ درصد مردم به تماشای این برنامه نشستند که در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آمد

ثبت رکورد اوات رشیدی

ثبت رکورد اوات رشیدی

۲۲ تير 0 نظر 901 بازدید

 اوات رشیدی ورزشکار سردشتی موفق شد برای دومین بار رکورد دوچرخه سواری تک چرخ خود را ارتقابخشد.

ثبت رکورد -انزلی -ارمان تبری-

ثبت رکورد -انزلی -ارمان تبری-

۳۰ مرداد 0 نظر 892 بازدید

ثبت رکورد پلاور 30/6/95 در بندر انزلی به مربی گری سلمانپور توسط ارمان تبری زیر نظر موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران

ثبت رکوردسیدعابد جعفری .مزار مرحوم نوروزی.بابل

ثبت رکوردسیدعابد جعفری .مزار مرحوم نوروزی.بابل

۱۲ تير 0 نظر 1050 بازدید

 همزمان با سالگرد فوت مرحوم نوروزی کاپیتان پرسپولیس ودرزادگاه وی بابل دوعنوان رکوردمتعلق به سید عابد جعفری ویونس نوروزی ثبت شد.

رکوردسید عابد جعفری-رکورداصلاح مردانه

رکوردسید عابد جعفری-رکورداصلاح مردانه

۱۰ شهریور 0 نظر 1057 بازدید

 رکوردسید عابد جعفری دررشته هنری ورسته رکورد اصلاح سرعتی واستقامتی اصلاح با 836 اصلاح در36 ساعت

صفحات :