• بچه های باران در مشهد مقدس گل کاشتند واین 19 نفر بچههای معلول جسمی حرکتی در اقدامی بینظیر ودر یک نیمروز توانستند قله هزار پله رودخان را بدون کمک فتح کنند. وحکم رکوردداری دریافت کردند.
  • ای كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه به يكديگر قرض الحسنه داديد تا زمان معيّن پس آنرا  بنویسید.
  • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

ثبت رکورد -انزلی -ارمان تبری-

ثبت رکورد -انزلی -ارمان تبری-

۳۰ مرداد 0 نظر 1208 بازدید

ثبت رکورد پلاور 30/6/95 در بندر انزلی به مربی گری سلمانپور توسط ارمان تبری زیر نظر موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران

ثبت رکوردسیدعابد جعفری .مزار مرحوم نوروزی.بابل

ثبت رکوردسیدعابد جعفری .مزار مرحوم نوروزی.بابل

۱۲ تير 0 نظر 1449 بازدید

 همزمان با سالگرد فوت مرحوم نوروزی کاپیتان پرسپولیس ودرزادگاه وی بابل دوعنوان رکوردمتعلق به سید عابد جعفری ویونس نوروزی ثبت شد.

رکوردسید عابد جعفری-رکورداصلاح مردانه

رکوردسید عابد جعفری-رکورداصلاح مردانه

۱۰ شهریور 0 نظر 1453 بازدید

 رکوردسید عابد جعفری دررشته هنری ورسته رکورد اصلاح سرعتی واستقامتی اصلاح با 836 اصلاح در36 ساعت

صفحات :