• ای كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه به يكديگر قرض الحسنه داديد تا زمان معيّن پس آنرا  بنویسید.
  • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

ثبت رکورد عابد جعفری
سید عابد جعفری رکورد خود را درحضور بیش از 5000 نفر به ثبت رساند