• بچه های باران در مشهد مقدس گل کاشتند واین 19 نفر بچههای معلول جسمی حرکتی در اقدامی بینظیر ودر یک نیمروز توانستند قله هزار پله رودخان را بدون کمک فتح کنند. وحکم رکوردداری دریافت کردند.
  • ای كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه به يكديگر قرض الحسنه داديد تا زمان معيّن پس آنرا  بنویسید.
  • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

رکورد جهانی سپیده لوییا

رکورد جهانی سپیده لوییا

سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ 0 نظر 609 بازدید

درتاریخ 2/4/1401 در محل امفی تاتر دانش"اه ازاد مرکزدر تهران وبا حضور جمع کثیری از دانشجویان ..اساتید دوستان وخانواده خانم لوییاوبا ارایه 50 جلد کتاب .نوشته های سپیده لوییا که ظرف 5 ماه نوشته وجاپ نموده است عنوان رکورد جهانی تند نویسی در داستان نئیسی را به خود اختصاص داد. ودرپایان مراسم اقای رضایی مدیر موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران کهخود داوری این رکورد گیری را نیز بعهده داشت حکم /مدال ونشان رکوردداری را به اد اهدا وبرایش ارزوی موفقیت نمود.


 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 
رکوردهای همدان
خانم سپیده لوییا
رکورد هنری .نوشتن
رکوردها
ثبت رکورد
رکوردهای فرهنگی مذهبی-هنری-اموزشی
رکورد
رکورد ملی