• بچه های باران در مشهد مقدس گل کاشتند واین 19 نفر بچههای معلول جسمی حرکتی در اقدامی بینظیر ودر یک نیمروز توانستند قله هزار پله رودخان را بدون کمک فتح کنند. وحکم رکوردداری دریافت کردند.
  • ای كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه به يكديگر قرض الحسنه داديد تا زمان معيّن پس آنرا  بنویسید.
  • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

رکوردهای دروازه بانی

رکوردهای دروازه بانی

۱۳ شهریور 0 نظر 2 بازدید

بازیکنانی که بیشترین دروازه بانی را داشته اند بشرح ذیل است  

رکوردهای کاپیتانی

رکوردهای کاپیتانی

۱۳ شهریور 0 نظر 3 بازدید

تا 13 شهریور99 بازیکنانی که بیشترین کاپیتانی را داشته اند به شرح ذیل است.