• بچه های باران در مشهد مقدس گل کاشتند واین 19 نفر بچههای معلول جسمی حرکتی در اقدامی بینظیر ودر یک نیمروز توانستند قله هزار پله رودخان را بدون کمک فتح کنند. وحکم رکوردداری دریافت کردند.
  • ای كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه به يكديگر قرض الحسنه داديد تا زمان معيّن پس آنرا  بنویسید.
  • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

رکورد سرما

رکورد سرما

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ 0 نظر 501 بازدید

جوان بهبهانی دراقدامی بی نظیر سال گذشته در یک رکورد زنی رکورددار تحمل هوای گرم 122 درجه وفروردین 1402 رکورددار سرما(خوابیدن با بدن برهنه زیر یخ.وتحمل دمای -12 درجه)بمدت 3 ساعت و4 دقیقه شد.او گرما وسرما را از پای در اورد.درپایان رکورد زنی مدیر موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران ضمن تایید رکوردهای وی که درسطح ملی واسیا رقیب جدی نداردحکم رکوردداری ومدال رکوردهای ملی ایران وهمچنین نشان رکورد ملی رادر حضور حاضرین ونماینده ورزشهای همگانی بهبهان به وی اهدا نمود وبرای او موفقیت وعنوان رکوردهای بیشتر وبهتر را ارزو کرد.


 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 
رکوردهای طالب بخشیده
رکوردهای بهبهان
رکورد گرماوسرما
رکوردهای ایرانی
موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران
ثبت رکورد
رکوردهای اندامی
رکورد ورزشی
رکورد
رکورد ملی