• بچه های باران در مشهد مقدس گل کاشتند واین 19 نفر بچههای معلول جسمی حرکتی در اقدامی بینظیر ودر یک نیمروز توانستند قله هزار پله رودخان را بدون کمک فتح کنند. وحکم رکوردداری دریافت کردند.
  • ای كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه به يكديگر قرض الحسنه داديد تا زمان معيّن پس آنرا  بنویسید.
  • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

کدام کشور درجهان چه رکوردی دارد؟
<div class="vone__title-visits " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 11px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 20px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;">هر کشوری در جهان در چه چیزی رکورد دار است ؟</h1> </div>