• بچه های باران در مشهد مقدس گل کاشتند واین 19 نفر بچههای معلول جسمی حرکتی در اقدامی بینظیر ودر یک نیمروز توانستند قله هزار پله رودخان را بدون کمک فتح کنند. وحکم رکوردداری دریافت کردند.
  • ای كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه به يكديگر قرض الحسنه داديد تا زمان معيّن پس آنرا  بنویسید.
  • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است


به گفته مدیر و سر دبیر سایت رکورد ملی ایران هرگونه برداشت ثبت و چاپ کتاب و فعالیت های دیگر تحت عنوان ثبت رکورد های ملی ایران فقط در انحصار شرکت پژواک جام جم و سایت رکورد ملی ایران می باشد و به استناد مجوز شماره 10/3294ارشاد27-85051/1 استانداری و 15022 شورای شهر، هرگونه تخطی از این موضوع تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفترکورد یعنی:توانایی-برتری-کاری خارقالعاده انجام دادن-نسبت به دیگران درموضوعی برتري داشتن..
زمانی که انسان سعی کرد تا ببیند تواناییش تا کجا قد کشیده است
شروع کرد به انجام . اول خود را پیدا کرد سپس نیازهایش را شناخت
پس از آن ذهنش را بکار گرفت .تابه اشكال مختلف توانايي وبرتري خود را به اثبات برساند لذا
اختراع کرد - ابتکار نمود - ایده آورد خلاصه تا جایی پیش رفت 
که قرن ها را در نوردید و تا فراسوی زمان پیش رفت آنزمان بود 
که به فکر برتری و بهتری افتادتلاش کرد - کوشش کرد - تحقیق کرد - جستجو کرد
تا در هرزمینه ای بهترینش باشد آنموقع رکورد شکل گرفت 
و هر انسان سعی کرد رکوردار عرصه ای یا عملی باشد (مارکوردهای شمارادرهرزمینه که باشد ثبت میکنیم وبه شما حکم رکوردداری ومدال طلای رکوردداری  ملی ایران واسیااهداءمیکنیم)
آنچه شما می بینید و میخوانید رکوردهای انسانی است.ركوردهاي.توليدي.صنعتي.تجاري.اندامي :معنوي.فرهنگي.علمي.اموزشي.مذهبي.اندامي.ورزشي.ايده.اختراع.برتري.خلاقيت.اولينها.نخستينها.بزرگترينها.بيشترينها.تاريخ.اثارباستاني.ذهن.هوش.وخلاصه هرچه وانچه شما را نسبت به ديگران متمايز ميكند وتوانايي شمارا نشان ميدهد ويا ركوردميباشد ماانرا نظارت وثبت ميكنيم وحكم ركوردداري ايران واسيا برايتان صادر وشمارادرعرصه كار وتلاشتان به ديگران معرفي وشمارا ماندگار ميكنيم.....با ما تماس بگيريد ويا باارسال ايميل وثبت نام پيشتاز باشيد تا ماندگار شويد........
اين سایت ثبت ركوردهاي ملي ايران است. جهت ثبت ركوردهاي خود ونظارت بران توسط داوران وكارشناسان تا مرحله نظارت وپوشش خبري وصدورحكم ركوردداري و اهدای نشان ومدال رکوردداری به سايت ركوردملي ايران قسمت ثبت نام وركورد زني مراجعه فرماييد ويا ازطريق ايميل  ویا تلفن 09130653771با ما درتماس باشيد.متشكرم